Martin Wiersema

Treinen en zo....

Welkom op onze website over het rijden met treinen in Noord Nederland!

En hoe het wel of niet moet  !!!!!!
  Verkeerde Ambities:Op de website “Groningen Bereikbaar/Spoorzone” staat een filmpje over de aanpassingen aan
spoor en station de komende jaren.

Wat daarin opvalt is dat het gaat over verplaatsingen:

* Het rangeerterrein aan de zuidkant naar Haren
* Het busstation van voor naar achter het station.

* Voor dit laatste is ook een bus tunnel noodzakelijk (kosten: ca 80 miljoen Euro).

Veel aandacht voor verbinding met station Europark !?
In mijn ogen een overbodig station!! Op minder dan een kilometer van het Hoofdstation en Haren aan de andere kant.
Echter niets waar reizigers echt iets aan hebben! Zoals nieuwe verbindingen.

Enkele voorbeelden:

* Randstad via Leek/Roden, Drachten, Emmeloord, Lelystad! 
(Ook wel #LelyLijn genaamd en grotendeels trace Zuiderzeelijn). Bijkomend voordeel: Groningen / Leeuwarden krijgen dan  een 2e verbinding met de Randstad! Belangrijk bij verstoring op de ene lijn altijd een alternatief en minder afhankelijk van vervangend busvervoer!

* Bremen, Hamburg !

* Emmen (Twente - Duitsland!   Sachsenroute)

Een Noord-Zuid tram (metro)  AirPort Eelde – Paterswolde (meer!) - Hoofdstation – Grote Markt- Station Noord –  Zernike!!


Het zou pas van ambitie getuigen als aan dit soort plannen zou worden gewerkt!
Wat dit betreft was het Regio Tram plan van 10 jaar geleden heel wat ambitieuzer!


Links:
Groningen Bereikbaar/Spoorzone:
https://www.groningenbereikbaar.nl/projecten/groningen-spoorzone


Groningen Bereikbaar met de (Regio)Tram:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpbz4FtGlyi0EzH8DD1oieLwh0BN2Ofs5

Peiling: Verbetering treinverkeer in het Noorden
https://doodle.com/poll/yeqa3s8dqircxxut


 
                       Verdere uitwerking:

Als Groningen een betere spoorverbinding met Duitsland wil,
dan zal het voor een doorgaande verbinding met het zuiden moeten gaan.
Aansluiting dus op de HSL Zuid naar Brussel, Parijs en Londen!
Groningen is dan een tussenstation aan deze lijn! En daar mogen ze blij mee zijn.

Dan alleen is medewerking van Duitsland te verwachten!!

Dus:

Het is tijd voor een "Zuiderzeelijn nieuwe stijl"! : Versie 2.0 van Amsterdam via Groningen naar Hamburg en Scandinavië!

==========>> De LELY LIJN !!! 
<<======

De roep om toch een Zuiderzeelijn te realiseren – een treinverbinding tussen Amsterdam en Groningen door de polders – wordt steeds krachtiger. Onlangs was het de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland (SER) die er voor pleitte om realisatie van die verbinding – waarbij je in ruim een uur met de trein van Groningen in Amsterdam bent – weer aan de orde te stellen. De Zuiderzeelijn is dan slechts een tussenschakel in een superverbinding van Parijs / Londen, Amsterdam, via Groningen naar Hamburg en Scandinavië.

Het probleem met de defecte brug in Duitsland is dan ook opgelost. Want als het project doorgaat, komt daar toch een tunnel!

Een reactie van een lezer van dit onderwerp in de Groninger Internet Courant (GIC) beviel mij wel:  Die reactie was als volgt:

“Zowel politiek links als politiek rechts is de afgelopen jaren tot het besef gekomen dat het afblazen van de snelle spoorverbinding `Zuiderzeelijn`, eind 2007, een enorme gemiste economische kans was voor Noord-Nederland.

Lille in Noord-Frankrijk zat vroeger in hetzelfde schuitje als Noord-Nederland anno 2015 nog steeds zit. Veraf gelegen van de drukke Parijse centrumeconomie was er weinig bedrijvigheid en een hoge werkloosheid. Sinds de komst van de TGV met de hoge snelheidslijn Parijs-Lille is laatstgenoemde regio `booming business` geworden.

In Noord-Nederland zou een zelfde soort ontwikkeling kunnen ontstaan bij een snelle ontsluiting van het Noorden via een spoorverbinding met de Randstad, dwars door de voormalige Zuiderzeepolders en de andere kant op richting Bremen en Hamburg. Het stimuleren van de noordelijke economie werkt alleen door het te koppelen aan snelle infrastructuur. Vergeet niet dat daar waar je snelle infrastructuur aanlegt, de economische ontwikkeling als vanzelf ontstaat. Economie is altijd gebaat bij een snelle ontsluiting en heeft de neiging zich te willen vestigen langs een snelle as. 

Met het oog op de toekomst en de economische ontwikkeling van Noord-Nederland dient er naar mijn inzien te worden ingezet op drie speerpunten:

1e) Het ontsluiten van Noord-Nederland middels een snelle spoorverbinding vanuit de Randstad via de voormalige Zuiderzeepolders en het Noorden naar Duitsland.

2e) Aansluiten op de te realiseren hogesnelheidslijn Hamburg-Kopenhagen-Oslo.

3e) De huidige ontwikkeling die gaande is op het vlak van energie en dataverkeer en alles wat daarmee samenhangt in de Eemshaven.

Een prima ondersteunende ontwikkeling bij deze speerpunten is de baanverlenging van vliegveld Eelde!, waarvan overigens wel de bereikbaarheid per OV moet worden verbeterd! Zeker in concurrentie met "Lelystad" binnenkort

Wat te denken van een infrastructureel toekomstperspectief met een hogesnelheidslijn die loopt van Parijs / Londen, Amsterdam via de voormalige Zuiderzeepolders en Groningen naar Bremen en Hamburg ?

Noord-Nederland ligt dan niet langer verafgelegen in de periferie, maar aan een snelle economische as, die ooit misschien wel helemaal kan doorlopen tot diep in Scandinavië en via Berlijn naar de Baltische staten en verder! “ 
(Einde Citaat tuit Groninger Internet Courant GIC)

Daar komt nu bij het besluit om de tunnel tussen Duitsland en Denemarken aan te leggen (Door een Nederlands bedrijf!) wat een tijdbesparing van enkele uren oplevert op de Noordelijke route, want de veerpont + wachttijd vallen nu weg!

“Groningen” heeft al eerder aangegeven de spoorverbinding met Bremen te willen verbeteren en heeft hier ook 85 miljoen Euro voor gereserveerd. Dat past heel mooi bij dit plan!
En bij een toenemende reizigers / toeristen stroom komt vanzelf de “Tram” (Metro?) weer in
beeld! De plannen liggen nog gewoon op de plank!

Tijd voor politici in Nederland en zeker in het Noorden om deze kans met beide handen aan te pakken!

Zal mij benieuwen!

Links:

Artikel Groninger Internet Courant:
See more at: http://www.gic.nl/wonen/roep-om-zuiderzeelijn-nieuwe-stijl-zwelt-aan-van-amsterdam-naar-g#sthash.c4KGlgQA.dpuf

Besluit om de tunnel tussen Denemarken en Duitsland aan te leggen:
http://www.volkskrant.nl/buitenland/nederlandse-bouwers-tekenen-contract-spoortunnel-tussen-duitsland-en-denemarken~a4310556/


Hoezo 5 jaar wachten op een brug???

https://www.ovmagazine.nl/2016/01/brug-naar-leer-binnen-anderhalf-jaar-1035/

Situatie spoorlijn Groningen naar Leer in 2014 voor de vernieling van de brug over de Eems.
Nu in 2016 gaat de trein niet verder dan Nieuwe Schans. De brug in Duitsland wordt voorlopig niet hersteld!

https://www.youtube.com/watch?v=XXx_e_YjFxA&feature=em-share_video_user

Nog een mening uit Flevoland:
https://www.flevopost.nl/nieuws/regio/465618/pvda-groenlinks-wil-zuiderzeelijn-weer-terug-op-de-agenda.html

De Eurostar. Doortrekken naar Groningen / Hamburg ??!!
https://www.spoorpro.nl/materieel/2017/05/23/eerste-eurostar-e320-komt-aan-in-brussel-vanuit-londen/

Tram / RegioTram
https://groningertram.wordpress.com/overdetram/

http://www.mpwiersema.nl/de-tram-in-groningen.html

Vliegveld Eelde:
Nu rechtstreeks bereikbaar met een shuttle bus vanuit Groningen!

https://www.groningenairport.nl/

 
Lees dit kritische stuk van Frank Menger
http://www.groningerkrant.nl/2016/01/die-niederlande-das-17e-bundesland-2/


Zie ook nog deze link: (het  wikipedia verhaal)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuiderzeelijn

 
De magneet zweefbaan is nog niet geheel afgeserveerd!http://www.dvhn.nl/groningen/Magneetbaan-nog-steeds-d%C3%A9-toekomst-ook-in-Noorden-21625780.html
 

Noordelijke Innovation Board (NIB):

Hij is de eerste voorzitter van de Noordelijke Innovation Board (NIB): Niek Jan van Kesteren (63):

Over het afblazen van de Zuiderzeelijn, waarvoor zijn VNO-NCW zo’n vurig pleitbezorger was.
,,Dat had nooit moeten gebeuren. Het was kortzichtig. De Randstad loopt over. Als je dan in twee uur van je werk in Amsterdam naar Groningen of Friesland kunt reizen, dan kun je iets aan dat probleem doen. De politiek blies het traject af, maar gaf wel het geld met de boodschap: bouw er maar een zwembad van of zo. Eigenlijk had het Noorden nooit genoegen moeten nemen met dat strooigeld. Sterker nog: ze hadden het eigenlijk niet eens moeten aannemen.”

http://www.dvhn.nl/economie/Eerste-voorzitter-Innovation-Board-stelt-gewone-mensen-centraal-21367711.html

Tenslotte nog een tweetal petities, die met het spoor in het Noorden te maken hebben: Ondertekenen!

https://petities.nl/petitions/toekomstige-zuiderzeelijn-naar-denemarken-en-zweden?locale=nl

https://petities.nl/petitions/spoorverbinding-van-almelo-naar-groningen?locale=nl

Poll verbetering treinverkeer in het Noorden  :
https://doodle.com/poll/yeqa3s8dqircxxut


Vragen opmerkingen :  mail naar martinwi@home.nl

 

=============================================================