Home
Totaaloverzicht
Contact
Hobby's
TV programma's
De tram in Groningen
Munnekeholm 10
Links > andere sites
Kwesties
Israel en Palestina
Kernsplitsing nee!
Bonus of gevangenis?
Uw mening


Aantal bezoekers
van deze website

 

Het Palestijnse drama: januari 2009 het zoveelste hoofdstuk van deze nu al ruim 60 jaar durende ellende

 Voorop gesteld het afschieten van raketten door Hamas op Israëlische burgers is misdadig en moet onmiddellijk stoppen.

 Maar de reactie van Israel, een aanval door een complete militaire macht op veel minder bewapende Hamas strijders, maar ook op bijna 2 miljoen weerloze burgers in een gebied ietsje groter dan Texel, staat in geen enkele verhouding!! Dit is echt een oorlog misdaad die z’n weerga niet kent!! Geen wonder dat er nu al zo’n 700 Palestijnse doden zijn.

 Onbegrijpelijk dat de Nederlandse regering dit allemaal niet zo erg vindt, wel voor een wapenstilstand is, maar dan vooral de Israëlische eisen benadrukt (het stoppen van de Hamas raketten).

Maar ook coalitie partner de Partij vd Arbeid is “oorverdovend” stil in deze kwestie! Daar zou je wat meer sympathie voor de Palestijnse zaak van verwachten. Dat CDA en ChristenUnie achter Israel staan is geen verrassing.

 Wat bij deze tragedie niet vergeten mag worden, zijn de gebeurtenissen in 1948 bij het uitroepen van de staat Israël. Hierbij is het niet-joodse deel van de inwoners van Palestina (het Arabische gedeelte) groot onrecht aangedaan:

 Allereerst was daar de VN resolutie tot het stichten van twee staten binnen Palestina: een Israëlische en een Arabische staat.Hoewel dit op zich een prima oplossing zou zijn geweest was de voorgestelde verdeling van het grondgebied wel erg in het voordeel van Israël! (Ongeveer 60-40). Bovendien was het aantal inwoners van Arabische signatuur vele malen groter dan het joodse!

 Niet zo vreemd derhalve dat het Arabische deel deze resolutie afwees!!

De gevolgen zijn bekend. Het joodse gedeelte riep nu eenzijdig de staat Israël uit, dat bijna 80% van het grondgebied van Palestina omvat Grote groepen niet-joodse inwoners werden verjaagd naar een klein stukje aan de kust, tegen de grens met Egypte: de Gazastrook, en helemaal aan de andere kant, bij de grens met Jordanië: de Westbank. Ook werden elf steden en meer dan vierhonderd dorpen verwoest!

 Zo heeft het zionistisch streven, te beschikken over zoveel mogelijk land met zo min mogelijk Arabieren, er voor gezorgd dat bij de niet-joodse bevolking en de overige Arabische wereld de pijn over dit onrecht tot aan de huidige dag is blijven bestaan!

 Vanaf het stichten van de staat Israël (mei 1948) worden niet joodse inwoners als "De Palestijnen" aangeduid! Enigszins verwarrend, aangezien de Israëliërs in feite ook Palestijnen zijn. Het gaat nu eenmaal om Palestina, het land dat eeuwenlang deel uitmaakte van Het Ottomaanse rijk (Turkije) en later protectoraat van Engeland was.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sinds deze tijd emigreerden veel joden uit het oude Europa en Rusland naar de nieuw gestichte staat.
Zij voelden dit als een "thuiskomst" omdat ze zich na de 2e Wereld Oorlog en de Holocaust daar niet langer welkom voelden.
Het gevolg was wel dat Israël in rap tempo "verwesterde" wat natuurlijk een enorm verschil is met de omringende Arabische landen.
In feite werd Israël omgevormd tot een modern land zoals bv de Verenigde Staten of landen in West Europa als Nederland, Zweden, Denemarken etc.
Tevens werd een sterke krijgsmacht (Land, Lucht en Zeemacht) ontwikkeld.

 Van het begin af was er grote sympathie voor Israël van de "westerse"wereld met de VS voorop!

Dit laatste is niet zo vreemd omdat na Israël ook veel joden emigreerden naar de VS. Maar ook een meer historische reden: omdat de VS zich rond 1750 had weten te ontworstelen van Engelse overheersing! Daarmee was het ook in Palestina begonnen dat tot 1947 in Engelse handen was. 

Kenmerkend is ook dat Israël zich meer thuis voelt in Europa! Dit kun je zien in de Sport. Israëlische voetbalploegen spelen mee in het Europese UEFA cup toernooi, terwijl Israël niet bepaald in Europa ligt. 

Intussen ontwikkelden de overgebleven niet joodse  inwoners, (nu dus De Palestijnen genaamd) in de voor hen resterende stukjes Gaza en de Westbank (die dus ook van elkaar gescheiden zijn!) zich lang niet zo goed. Voor hen was en is weinig sympathie. Uit de westerse wereld eigenlijk alleen van Frankrijk.

Geen wonder dat ze in de handen gedreven worden van landen die wij als westerse wereld niet bepaald sympathiek vinden, zoals Iran en Syrië. 

Maar men bleef toch hopen op een eigen levensvatbare staat, zoals trouwens al beloofd door de Britten voor de 2e Wereldoorlog (Arthur Balfour declaration 1917)

Doordat Israël steeds machtiger werd groeide ook het verlangen van de Palestijnen om zich te manifesteren.

Helaas ging dat steeds vaker gepaard met aanslagen tegen Israëlische burgers. Helemaal toen Yasser Arrafat met zijn PLO een factor van belang werd in Palestina.

Deze aanslagen werden door het inmiddels almachtige militaire apparaat van Israël beantwoord met minstens tien keer zoveel geweld!, met onder meer 2 grote oorlogen in 1967 en 1973 gevolgd door (tijdelijke) bezetting van die kleine stukjes Gaza en De Westbank.
Ook moesten de Palestijnen nog toestaan dat stukken van Gaza en De Westbank permanent werden bezet door zeer fanatieke tot de tanden toe bewapende Israëlische Kolonisten!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zo hebben de Palestijnen de afgelopen 60 jaar heel wat voor hun kiezen gehad en zijn in feite weinig opgeschoten: Een tragisch lot! 

Maar ook Israël met al zijn macht en voorspoed is niet gelukkig met deze situatie. Ook bij deze bevolking de angst voor die vreselijke aanslagen die altijd de onschuldige burgers treffen. Dus ook voor hen: Een tragisch lot! 

Ook de huidige strijd van de Palestijnen (Hamas, als opvolger van de PLO) en hun "bondgenoten" uit Libanon: Hezbolla, tegen Israël is voortborduren op het oude thema: het onrecht van 1948: het eenzijdige uitroepen van de staat Israel! 

Volgens mij is de enige oplossing: Alsnog een eigen staat voor de Palestijnen naast Israël. Maar dan een levensvatbare! en eerlijker verdeling dan het voorstel uit 1948. Een heel moeilijke opdracht omdat het betekent dat Israël grondgebied zal moeten inleveren.
Een andere oplossing zou nog kunnen zijn: Palestina weer een geheel zoals voor 1947 met gelijke rechten voor iedereen, volgens het democratisch bestel zoals in Israël opgebouwd, maar wel onder een nieuwe naam.

Laat de bevolking die dan zelf maar bedenken bijvoorbeeld door het uitschrijven van Prijsvraag!

Dat is in elk geval beter dan vechten!! 

Uw mening!

=====================================================================================

Hieronder verwijzingen naar enkele andere sites met verwante onderwerpen:

www.driesvanagt.nl  De site van Dries van Agt, onze oud-premier, met ook veel informatie over deze kwestie:

http://www.vecip.com/default.asp?onderwerp=21  Over Theodor Herzl, de grondlegger van de joodse staat.

http://www.encyclopediabelgica.com/index.php/Balfour_declaration  Belangrijke verklaring Britse regering (Balfour declaration) uit 1917.

http://www.cmo.nl/pe/pe17/pe-170.html Chronologisch overzicht van de gebeurtenissen in Palestina

http://www.vecip.com/default.asp?onderwerp=165 Vanaf de oudheid tot nu

http://www.israel-palestina.info/weblinks.html Nog meer websites

http://www.jouwstraatnaam.nl/  Doe zelf iets voor de kinderen!